18/05/2016

Apa jadi kalau kita membaca Al-Fatihah ketika Solat?

Sebab apa kita perlu baca Al-Fatihah dengan tenang dan tidak tergopoh-gapah? Lajunya mengalahkan kereta lumba! Ambil masa sikit, hayati maksud Surah Al-Fatihah. Kita berdoa pada Allah, solat dengan khusyuk, insyaAllah... Bukankah memahami Al-Fatihah antara kunci khusyuk dalam Solat? Ya, kan? Jadi....


Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Qudsi:

"Aku membahagikan solat antara Aku dan hambaKu menjadi 2 bahagian.

Jika hambaku dalam solatnya membaca:
"Alhamdulillahi rabbil Alamin" (Segala puji Allah tuhan semesta alam),

Maka aku menjawab:

"HambaKu telah memujiKu",

Dan jika dia membaca:
 "Ar-Rahmanirrahim" (yang maha pemurah lagi maha penyayang),

maka Aku menjawab:
"Hambaku telah memujiKu".

Dan jika ia membaca:
"Maliki yau middin" (yang menguasai hari pembalasan),

maka Aku menjawab:
"Hambaku telah memujiKu".

Dan ketika hambaKu membaca:
"Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in" (Kepada Kaulah kami berserah, dan kepada Kaulah kami meminta pertolongan),

maka Aku menjawab:
"Ini antara Aku dan hambaKu dan bagi hambaKu apa yang dia minta".

Lalu ketika dia membaca:
"Ihdinas shiratal mustaqim, Shirotollazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladh-dhallin" (Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang engkau murka dan bukan pula jalan orang yang engkau sesatkan),

maka, Aku menjawab:
"Ini bagiKu dan hambaKu, dan bagi hambaKu apa yang dia minta..."

Sumber: Tarbiah Sentap 2


EmoticonEmoticon